Select Page

ច្បាប់ស្តីពីគិលានុបដ្ឋាក

ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​លើ​សេវា​ថែ​ទាំ​គឺ​ដើម្បី​ការពារ​សុខ​ភាព និង​សុវត្ថិភាព​របស់​ប្រជាជន​តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​យន្ត​ការ ក្នុង​ការ​ធានា​ថា​អ្នក​ប្រកប​វិជ្ជា​ជីវៈ​សុខា​ភិបាល​ទាំង​អស់​មាន​គុណវុឌ្ឍិ សមត្ថភាព និង​សម្បទា​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ប្រកប​វិជ្ជា​ជីវៈ​របស់​ខ្លួន។